Druki do pobrania

Dla Klientów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2015 - Miasto Zielona Góra
Archiwalny regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2014 - Miasto Zielona Góra
Archiwalny regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2014 - Gmina Zielona Góra
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - Gmina Świdnica
"Zlecenie wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" (F-7204 wyd. 15.03.2016)
Wniosek o zawarcie umowy
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy
Wniosek o zawarcie umowy - załącznik dla dostawców ścieków innych niż bytowe
Wniosek o umożliwienie korzystania z hydrantu podziemnego oraz zakup wody
Wniosek o wypowiedzenie umowy
   
Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
Projekt umowy dzierżawy urządzeń wod-kan
Projekt umowy przejęcia urządzeń wod-kan
Wniosek o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
Arkusz oceny wniosku o odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
Protokół zdawczo-odbiorczy przejmowanego urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
Oświadczenie właściciela urządzeń wod-kan
Oświadczenie właściciela urządzeń wod-kan - rękojmia, gwarancja
   
Akceptacja udostępniania e-faktury
Zmiana adresu e-mail dla e-faktury
Cofnięcie akceptacji udostępniania e-faktury
Zasady udostępniania e-faktury

Usługi

Cennik usług Wodomierzowni
Cennik usług Wydziału Sprzedaży (wyciąg)
Cennik za montaż i wymianę wodomierzy
Cennik za usługi transportowe i pracę sprzętu
Cennik za wykonywane usługi techniczne: Warunki techniczne, uzgodnienia, odbiory
Pełnomocnictwo do zlecenia wykonania usługi
Zlecenie badania wody
Zlecenie badania ścieków
Protokół dostarczenia próbek wody
Protokół dostarczenia próbek ścieków
Cennik usług Laboratorium
   
Zlecenie na beczkę z wodą pitną - przedsiębiorca
Zlecenie na inspekcję kamerą TV
Zlecenie na pomiar ciśnienia na hydrancie
Zlecenie na sprawdzenie braku wody w budynku
Zlecenie na sprawdzenie szczelności kanalizacji - zadymianie
Zlecenie na zamknięcie i otwarcie przyłącza wodociągowego
Zlecenie poszukiwania wycieku przyłącza wodociągowego
Zlecenie usunięcia awarii na przyłączu wodociągowym
Zlecenie usunięcia awarii sieci wodociągowej
Zlecenie jednorazowe na samochód ciśnieniowy

Przetargi

Regulamin udzielania zamówień