Ankieta - badanie satysfakcji Klienta

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. zwracają się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety w celu badania opinii Klientów, co wpłynie na doskonalenie jakości świadczonych przez nas usług.

Prosimy o zaznaczenie w wybranym polu ilości punktów w skali od 1 do 5, które zobrazują Państwa ocenę usług Spółki.

 

Prosimy o ocenę jakości świadczonych usług

Punkty odpowiadają następującym stopniom skali ocen:
1 – bardzo zła;  2 – zła;  3 –  dostateczna;  4 – dobra;  5 – bardzo dobra

1. Ocena jakości dostarczanej wody:
1
2
3
4
5
     - przezroczystość wody
     - smak wody
     - zapach wody
 
2. Ocena w zakresie:
1
2
3
4
5
     - ciągłość dostawy wody
     - odpowiednie ciśnienie wody
     - zadowalający sposób odprowadzania ścieków
 
3. Ocena Spółki pod względem:
1
2
3
4
5
     - terminów realizacji usług
     - skuteczności usuwania awarii
     - jasne zasady naliczania należności za świadczone
       przez ZWiK usługi (np. dostarczanie wody,
       odprowadzanie nieczystości, montaż wodomierzy, inne)
     - zachowania i kultury osobistej pracowników 
           

Prosimy o określenie danych statystycznych Klienta

Dla odbiorcy indywidualnego:
Płeć: kobieta mężczyzna
Wiek: do 20 21-30 31-45 46-60 powyżej 60
Wykształcenie: podstawowe zawodowe średnie wyższe
Kod pocztowy (pole wymagane): (w formacie 00-000)
   
Dla odbiorcy zbiorowego:
Wielkość przedsiębiorstwa: jednoosobowe małe średnie duże
Działalność: usługowa handlowa produkcyjna
administrator budynku inna
Kod pocztowy (pole wymagane): (w formacie 00-000)